Članstvo

Člani knjižnice so uporabniki, ki se včlanijo v knjižnico in izkazujejo svoje članstvo s člansko izkaznico ali študentsko izkaznico Univerze v Mariboru. Član knjižnice je fizična oseba.

Uporabniki knjižnice so fizične osebe, ki uporabljajo gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice.