O knjižnici / About library

Splošno o knjižnici / General information

Knjižnica opravlja javno službo kot del javnega zavoda in je dostopna vsem, ki želijo uporabljati njene storitve ter spoštujejo določila knjižničnega reda. Primarno je namenjena visokošolskim učiteljem, znanstvenim in strokovnim sodelavcem ter študentom FL, za podporo pedagoškega procesa, znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela, odprta pa je tudi drugim uporabnikom. Temeljno poslanstvo knjižnice je zbiranje, hranjenje, predstavljanje, varovanje, in zagotavljanje uporabe knjižničnega gradiva ter omogočanje dostopa do drugih informacijskih virov svojim članom in uporabnikom. (po Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Fakultete za logistiko)

Urnik izposoje

Obiščite nas:
ponedeljek – petek
08:30 – 12:00
13:00 – 14:00

Vpis / Enrolment

Ob vpisu predložite osebni dokument ter izpolnite vpisni list. Enako velja za tuje študente, ki redno ali začasno v okviru študentske izmenjave študirate na fakultetah UM.
Spletni vpis v knjižnico FL UM opravite TUKAJ.


Please present your ID and fill in the enrolment form when you enrol. The same applies to foreign students who are studying at UM faculties on a full-time or temporary basis as part of a student exchange programme.


Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice FL UM
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UM
Kodeks etičnega ravnanja UM
Etični kodeks slovenskih knjižničarjev
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev