O knjižnici

Splošno o knjižnici

Knjižnica opravlja javno službo kot del javnega zavoda in je dostopna vsem, ki želijo uporabljati njene storitve ter spoštujejo določila knjižničnega reda. Primarno je namenjena visokošolskim učiteljem, znanstvenim in strokovnim sodelavcem ter študentom FL, za podporo pedagoškega procesa, znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela, odprta pa je tudi drugim uporabnikom. Temeljno poslanstvo knjižnice je zbiranje, hranjenje, predstavljanje, varovanje, in zagotavljanje uporabe knjižničnega gradiva ter omogočanje dostopa do drugih informacijskih virov svojim članom in uporabnikom.

po Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Fakultete za logistiko.

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev

Članstvo

Člani knjižnice so uporabniki, ki se včlanijo v knjižnico in izkazujejo svoje članstvo s člansko izkaznico ali študentsko izkaznico Univerze v Mariboru. Član knjižnice je fizična oseba.

Uporabniki knjižnice so fizične osebe, ki uporabljajo gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice.

Vpis

Ob vpisu predložite osebni dokument ter izpolnite vpisni list. Enako velja za tuje študente, ki redno ali začasno v okviru študentske izmenjave študirate na fakultetah UM.

Elektronski vpis v knjižnico je mogoč preko e-naslova knjiznica.fl@um.si.

Knjižnični red

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice FL UM