Vpis po merilih za prehode v 2. letnik visokošolskega strokovnega programa

V kolikor ste že diplomant/ka dveletnega višješolskega strokovnega študija:  tehnične, ekonomske, organizacijske, upravno-pravne usmeritve po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995, se lahko vpišete v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika, če ste dosegli:

 • povprečno oceno opravljenih obveznosti najmanj 8;
 • in imate opravljen zaključni izpit; poklicno maturo ali splošno maturo po štiriletnem srednješolskem programu.

V 2. letniku morate opraviti diferencialne izpite, ki jih določi študijska komisija Senata Fakultete za Logistiko glede na predhodno usmeritev.

LOGISTIČNO INŽENIRSTVO

Diplomantom višješolskega strokovnega študijskega programa LOGISTIČNO INŽENIRSTVO, ki se po merilih za prehode vpišejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika 1. stopnje, se priznajo naslednji izpiti 1. letnika:

 • Tuji jezik v logistiki I (6 ECTS),
 • Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) delno prizna,
 • Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) delno prizna,
 • Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS) delno prizna.

Kandidati morajo opraviti naslednje diferencialne izpite 1. letnika:

 • Osnove logistike (3 ECTS)
 • Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) delno,
 • Osnove teorije sistemov (7 ECTS),
 • Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki (6 ECTS),
 • Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) delno,
 • Oskrbovalne verige (7 ECTS),
 • Osnove logističnih tehnik in tehnologij (8 ECTS),
 • Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS) delno.

MEHATRONIKA

Diplomantom višješolskega strokovnega študijskega programa MEHATRONIKA, ki se po merilih za prehode vpišejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika 1. stopnje FL UM, se priznajo naslednji izpiti 1. letnika:

 • Tuji jezik v logistiki I (6 ECTS),
 • Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS),
 • Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS).

Kandidati   morajo opraviti naslednje diferencialne izpite 1. letnika:

 • Osnove logistike (3 ECTS),
 • Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS),
 • Osnove teorije sistemov (7 ECTS),
 • Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki (6 ECTS),
 • Oskrbovalne verige (7 ECTS),
 • Osnove logističnih tehnik in tehnologij (8 ECTS).

EKONOMIST

Diplomantom višješolskega strokovnega študijskega programa EKONOMIST, ki se po merilih za prehode vpišejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika 1. stopnje FL UM, se priznajo naslednji izpiti 1. letnika:

 • Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS),
 • Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) delno prizna,
 • Tuji jezik v logistik I (6 ECTS) delno prizna.

Kandidati morajo opraviti naslednje diferencialne izpite 1. letnika:

 • Osnove logistike (3 ECTS),
 • Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS),
 • Osnove teorije sistemov (7 ECTS),
 • Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki (6 ECTS),
 • Oskrbovalne verige (7 ECTS),
 • Osnove logističnih tehnik in tehnologij (8 ECTS),
 • Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) delno ,
 • Tuji jezik v logistik I (6 ECTS) delno .

PROMET

Diplomantom višješolskega strokovnega študijskega programa PROMET, ki se po merilih za prehode vpišejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika 1. stopnje FL UM, se priznajo naslednji izpiti 1. letnika:

 • Tuji jezik v logistiki I (6 ECTS),
 • Osnove logističnih tehnik in tehnologij (8 ECTS),
 • Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS),
 • Osnove matematičnih metod 1(8 ECTS) delno prizna,
 • Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) delno prizna,
 • Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki (6 ECTS) delno prizna,

Kandidati morajo opraviti naslednje diferencialne izpite 1. letnika

 • Osnove logistike (3 ECTS),
 • Osnove teorije sistemov (7 ECTS),
 • Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) delno,
 • Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki(6 ECTS) delno ,
 • Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) delno,
 • Oskrbovalne verige (7 ECTS).