Prijavno-sprejemni postopek

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI IN UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

ALI IZPOLNJUJEM POGOJE ZA VPIS?

vs_vpis           un_vpis

rokovnik

 

ALI VEŠ, DA SE LAHKO VPIŠEŠ DIREKTNO V DRUGI LETNIK VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA?

Diplomanti višješolskega strokovnega študija, ki so končali izobraževanje za pridobitev višješolske strokovne izobrazbe
tehnične, ekonomske, organizacijske, upravno-pravne usmeritve po zakonu za višješolske študijske programe, ki je
veljal po letu 1995, se lahko vpišejo v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Gospodarska in tehniška logistika pod pogoji:

  • da so dosegli povprečno oceno opravljenih obveznosti najmanj 8,
  • da imajo opravljen zaključni izpit, poklicno maturo ali splošno maturo po štiriletnem srednješolskem programu.

Vsi kandidati morajo v 2. letniku opraviti diferencialne izpite, ki jih določi študijska komisija Senata Fakultete za logistiko.
Če bo prijav več kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno obveznosti (izpiti in diploma) v predhodnem študiju.

 RAZPIS ZA VPIS

VPIS TUJCEV

Zadnja sprememba: 9. marca, 2017