Napredovanje v višji letnik

Napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 46 ECTS, obvezno pa mora opraviti obveznosti pri predmetih:

 • Osnove matematičnih metod I,
 • Osnove logistike in trajnostnih oskrbovalnih verig,
 • Osnove logističnih tehnik in tehnologij,
 • Osnove teorije sistemov.

Za študente, ki ponavljajo 1. letnik, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi veljajo za napredovanje v 2. letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v 2. letnik.

 

Napredovanje v 3. letnik

Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in če zbere še najmanj 38 ECTS, obvezno pa mora opraviti izpite pri predmetih:

 • Osnove matematičnih metod II in
 • Uporaba optimizacijskih metod v logistiki.

Za študente, ki ponavljajo 2. letnik, veljajo za napredovanje v višji letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v višji letnik. Za študente, ki nadaljujejo s študijem po prekinitvi veljajo za napredovanje v 3. letnik enaki pogoji kot za študente, ki redno napredujejo v 3. letnik.

 

Napredovanje v višji letnik, če študent ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM na njegovo prošnjo v skladu s 85. členom Statuta UM (obr. Prošnja za KŠZ-napredovanje, ponavljanje, podaljšanje absolventskega statusa) izjemoma odobri vpis v višji letnik ob pogojih da:

 • obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov in je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, ter
 • ima izpolnjene obveznosti, za katere članica določi, da brez njih izjemno napredovanje ni mogoče (Statistične metode v logistiki, Logistika v proizvodnji, Logistična tehnologija) in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil,

Upravičeni razlogi so:

 • hkratno izobraževanje študenta po dveh ali več študijskih programih,
 • status vrhunskega športnika,
 • izjemna aktivnost na kulturnem in humanitarnem področju,
 • materinstvo,
 • bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
 • vojaški rok,
 • izjemne socialne in družinske okoliščine,
 • izobraževanje v tujini,
 • aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze,
 • druge razloge, ki so po mnenju komisije relevantni.

Svetujemo, da se pred oddajo prošnje seznanite z Merili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM ter Navodili za oddajo prošnje na Komisijo za študijske zadeve.

Zadnja sprememba: 11. septembra, 2018