Napredovanje v višji letnik

Napredovanje v 2. letnik

Študent mora za napredovanje iz prvega letnika v drugi letnik zbrati (42 ECTS), pri čemer mora obvezno opraviti izpit iz predmeta Upravljanje logističnih sistemov (12 ECTS) ter opraviti Individualno raziskovalno delo I (30 ECTS).

 

Napredovanje v 3. letnik

Študent mora za napredovanje iz drugega v tretji letnik zbrati 60 ECTS iz obveznosti tekočega letnika. Študent mora za napredovanje v tretji letnik opraviti tudi vse obveznosti iz prvega letnika.

 

Vpis v višji letnik, če študent ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti za vpis v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve Senata  FL UM na njegovo prošnjo (obr. Prošnja za Komisijo za študijske zadeve) izjemoma odobri vpis v višji letnik:

  • če ima izpolnjenih več kot polovico obveznosti,
  • če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov (materinstvo, bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitov, aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze ali študentske organizacije univerze, ter drugih ostalih razlogov, ki so navedeni v 212. členu Statuta) in
  • če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil do roka, ki ga določi komisija.

Študenti, ki ne izpolnjujejo pogojev za napredovanje v višji letnik lahko oddajo prošnjo za vpis v višji letnik v referat za študijske zadeve najkasneje do 22. 9. tekočega leta. Prošnji za vpis je potrebno priložiti ustrezna dokazila.

Obrazec je na voljo v referatu ali na Spletni strani (obr. Prošnja za Komisijo za študijske zadeve).

Zadnja sprememba: 8. septembra, 2017