Zaključna dela

Na Fakulteti za logistiko spodbujamo študente, da si za zaključno delo izberejo lastno in aktualno ter po možnosti aplikativno temo s področja LOGISTIKE, saj so takšna zaključna dela praviloma najboljša.

Seznam potencialnih mentorjev na študijskih programih 1. in 2. stopnje za študijsko leto 2015/2016:

pred. dr. CEDILNIK MARKO  *
doc. dr. DRAGAN DEJAN
prof. dr. FOŠNER MAJA
doc.dr. GAJŠEK BRIGITA
izr. prof. dr. GORENAK IRENA
izr. prof.dr. GRAFENAUER BOŽO
izr. prof. dr. GUMZEJ ROMAN
izr. prof. ddr. IVANUŠA TEODORA
doc. dr. JAKOMIN IGOR
izr. prof. dr. JEREB BORUT
doc. dr. KNEZ MATJAŽ
red. prof. dr. KOVAČ JURIJ
pred. KRAMAR UROŠ  *
izr. prof. dr. KRAMBERGER TOMAŽ
izr. prof. dr. LERHER TONE
izr. prof. dr. LISEC ANDREJ
doc. dr. NEDELKO ZLATKO
doc. dr. OBRECHT MATEVŽ (študijsko leto 2017/2018)
lektor asist.mag. ORTHABER SARA  **
red. prof. dr. PODBREGAR IZTOK
red. prof. dr. POTOČAN VOJKO
red. prof. dr. POTRČ IZTOK
doc. dr. PRAH KLEMEN
red. prof. dr. ROSI BOJAN
pred. mag. STERNAD MARJAN*
izr. prof. dr. ŠIREC KARIN
red. prof. dr. ŠKOF BOJAN
doc. dr. TOPOLŠEK DARJA
lektor mag. VIČIČ POLONA  **
višji pred.mag. ŽIROVNIK JANEZ*
red. prof. ddr. ŽEROVNIK JANEZ

Pri tem upoštevajte:

Kjer ni posebej označeno, je možno mentorstvo na 1. in 2. stopnji študija FL UM.

 * mentorstvo samo na VS študijskem programu

 ** mentorstvo na VS in UN študijskem programu

Zadnja sprememba: 9. maja, 2018