Zaključna dela

PRIJAVA TEME ZAKLJUČNEGA DELA

V skladu z veljavnim Pravilnikom o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študijskem programu ter Pravilnikom o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu 2. stopnje FL UM vas obveščamo, da morate ob soglasju predvidenega mentorja prijavite temo zaključnega dela najkasneje do konca zadnjega semestra 3. letnika dodiplomskega študija oz. do konca zadnjega semestra 2. letnika magistrskega študija.

Zadnja sprememba: 13. marca, 2014