Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko UM obravnava študijske programe, študijski in izpitni režim in druga vprašanja s področja visokošolskega izobraževanja in daje Senatu FL predloge in mnenja. Poleg navedenega KŠZ obravnava in odloča o prošnjah študentov v zvezi z:

 • ponavljanjem letnika,
 • napredovanjem v višji letnik,
 • vzporedni študij,
 • nadaljevanjem študija po prekinitvi,
 • podaljšanjem absolventskega staža,
 • statusu študenta invalida,
 • statusu vrhunskega športnika,
 • podaljšanje statusa študenta,
 • hitrejše napredovanje,
 • prehod med programi,
 • opravljanje obveznosti višjega letnika.
Zadnja sprememba: 17. decembra, 2013