Študijsko leto 2017/2018

1. LETNIK

Informatika in informacijska varnost v logističnih procesih

Nemški jezik v logistiki 1 VS

Nemški jezik v logistiki 2 VS_dodatni izbirni

Osnove ekonomike v logistiki

Osnove logističnih procesov

Osnove logističnih tehnik in tehnologij

Osnove logistike in trajnostnih oskrbovalnih verig

Osnove matematičnih metod 1

Osnove mehatronike v logistiki

Osnove računalništva v logistiki

Osnove teorije sistemov

Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleščini 1

Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleščini 2_dodatni izbirni

2. LETNIK

Nemški jezik v logistiki 1 VS_dodatni izbirni

Nemški jezik v logistiki 2 VS

Osnove matematičnih metod 2

Osnove prostorskega modeliranja

Ravnanje z zaposlenimi v logistiki

Skladiščna tehnika in tehnologija

Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleščini 1_dodatni izbirni

Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleščini 2

Transport v logističnem sistemu

Uporaba optimizacijskih metod v logistiki

Uporaba statističnih metod v logistiki

Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige

3. LETNIK

Diplomsko delo

Embaliranje

Logistika sistema nacionalne varnosti z osnovami javne uprave

Metode in tehnike planiranja logističnih procesov

Nabavna logistika

Nemški jezik v logistiki 1 VS_dodatni izbirni

Nemški jezik v logistiki 2 VS_dodatni izbirni

Osnove elektronskega poslovanja v logistiki

Osnove obrambne in vojaške logistike

Osnove prava in zavarovanja v logistiki

Osnove varnosti v logistiki in logistike obveščevalno-varnostne d…

Poslovni informacijski sistemi v logistiki

Praktično usposabljanje

Sredstva za množično uničevanje in logistika zaščite civilnega pr…

Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleščini 1_dodatni izbirni

Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleščini 2_dodatni izbirni

Transportna ekonomika

Vodenje projektov v logistiki

Zelene tehnologije v logističnih procesih

 

Zadnja sprememba: 15. januarja, 2018