Študijsko leto 2017/2018

1. LETNIK

Ekonomika v logistiki

Informatika in informacijska varnost v organizacijah

Management trajnostnih oskrbovalnih verig

Matematične metode 1

Mehatronski sistemi v logistiki

Načela logističnih aktivnosti

Nemški jezik v logistiki 1

Nemški jezik v logistiki 2_dodatni izbirni

Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 1

Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 2_dodatni izbirni

Računalnistvo v logistiki

Teorija sistemov

Uvod v logistiko

2. LETNIK

Geografski informacijski sistemi

Kvantitativno modeliranje v logistiki

Matematične metode 2

Nemški jezik v logistiki 1_dodatni izbirni

Nemški jezik v logistiki 2

Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 1_dodatni izbirni

Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 2

Poslovni procesi v logističnih sistemih

Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje

Statistično modeliranje v logistiki

Transportna logistika

Upravljanje s človeškimi viri v logistiki

3. LETNIK

Angleški jezik v logistiki 1_UN_izbirni

Angleški jezik v logistiki 2_UN_izbirni

Diplomsko delo

Embalaža in razbremenilna logistika

Logistika sistema nacionalne varnosti in javne uprave

Nemški jezik v logistiki 1_UN_izbirni

Nemški jezik v logistiki 2_UN_izbirni

Obrambna in vojaška logistika

Planiranje in vodenje logističnega sistema

Pravo in zavarovanje v logistiki

Projektni management v logistiki

Raziskovalno delo

Razvoj trajnostnih in oskrbovalnih verig

Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje

Sodobni vidiki transporta

Varnost v logistiki in logistika obveščevalno-varnostne dejavnosti

 

Zadnja sprememba: 27. septembra, 2017