Študijsko leto 2016/2017

1. LETNIK

Angleški jezik v logistiki 1 VS

Angleški jezik v logistiki 2 VS_izbirni

Nemški jezik v logistiki 1 VS

Nemški jezik v logistiki 2 VS_izbirni

Oskrbovalne verige

Osnove ekonomike v logistiki

Osnove informatike in informacijske varnosti

Osnove logističnih tehnik in tehnologij

Osnove logistike

Osnove matematičnih metod 1

Osnove mehanike in elektrotehnike v logistiki

Osnove računalništva v logistiki

Osnove teorije sistemov

2. LETNIK

Angleški jezik v logistiki 1 VS_izbirni

Angleški jezik v logistiki 2 VS

Nemški jezik v logistiki 1 VS_izbirni

Nemški jezik v logistiki 2 VS

Osnove matematičnih metod 2

Osnove prostorskega modeliranja

Ravnanje z zaposlenimi

Skladiščna tehnika in tehnologija

Transport v logističnem sistemu

Uporaba optimizacijskih metod v logistiki

Uporaba statističnih metod v logistiki

Upravljanje in vodenje zelene oskrbovalne verige

3. LETNIK

Angleški jezik v logistiki 1 VS_izbirni

Angleški jezik v logistiki 2 VS_izbirni

Diplomsko delo

Embaliranje

Logistika trgovinske dejavnosti

Metode in tehnike planiranja logističnih procesov

Nemški jezik v logistiki 1 VS_izbirni

Nemški jezik v logistiki 2 VS_izbirni

Osnove elektronskega poslovanja v logistiki

Osnove logistike sistema nacionalne varnosti in javne uprave

Osnove obrambne in vojaške logistike

Osnove prava in zavarovanja v logistiki

Osnove projektnega managementa v logistiki

Osnove varnosti v logistiki in logistike obveščevalno-varnostne dejavnosti

Poslovni informacijski sistemi v logistiki

Praktično usposabljanje

Specifični elementi transportnega sistema

Zelene tehnologije v logističnih procesih

Zadnja sprememba: 25. avgusta, 2016