Študijsko leto 2016/2017

1. LETNIK

Angleški jezik v logistiki 1

Angleški jezik v logistiki 2_UN_izbirni

Ekonomika v logistiki

Informatika in informacijska varnost

Matematične metode 1

Mehatronski sistemi v logistiki

Načela logističnih aktivnosti

Nemški jezik v logistiki 1

Nemški jezik v logistiki 2_UN_izbirni

Računalništvo v logistiki

Teorija sistemov

Upravljanje in vodenje oskrbovalnih verig

Uvod v logistiko

2. LETNIK

Angleški jezik v logistiki 1_UN_izbirni

Angleški jezik v logistiki 2

Geografski informacijski sistemi

Kvantitativno modeliranje v logistiki

Management trajnostnih oskrbovalnih verig

Matematične metode 2

Napredno modeliranje v logistiki

Nemški jezik v logistiki 1_UN_izbirni

Nemški jezik v logistiki 2

Statistično modeliranje v logistiki

Transportna logistika

Upravljanje s človeškimi viri

3. LETNIK

Angleški jezik v logistiki 1_UN_izbirni

Angleški jezik v logistiki 2_UN_izbirni

Diplomsko delo

Embalaža in razbremenilna logistika

Logistika sistema nacionalne varnosti in javne uprave

Nemški jezik v logistiki 1_UN_izbirni

Nemški jezik v logistiki 2_UN_izbirni

Obrambna in vojaška logistika

Planiranje in vodenje logističnega sistema

Pravo in zavarovanje v logistiki

Projektni management v logistiki

Raziskovalno delo

Razvoj trajnostnih in oskrbovalnih verig

Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje

Sodobni vidiki transporta

Varnost v logistiki in logistika obveščevalno-varnostne dejavnosti

Zadnja sprememba: 10. oktobra, 2016