Kompetence diplomiranih inženirjev logistike sledijo iz ciljev študija in so zlasti naslednje:

 • sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev v logističnih procesih organizacije,
 • sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov v logističnih procesih,
 • sposobnost uporabe pridobljenega teoretičnega znanja v praksi,
 • avtonomnost v svojem strokovnem delu,
 • zavezanost profesionalni etiki,
 • sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov na področju logističnih procesov z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju,
 • sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju.

Predmetnospecifične kompetence

Študenti bodo v visokošolskem študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika v okviru predmetnospecifičnih kompetenc pridobili in obvladali zlasti:

 • sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov na področju logističnih procesov z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov;
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju;
 • sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem področju.
Zadnja sprememba: 17. decembra, 2013