Kompetence diplomiranih inženirjev logistike sledijo iz ciljev študija in so zlasti naslednje:

 • sposobnost strokovne analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter sposobnost presoje za sprejemanje optimalnih odločitev v logističnih sistemih in logističnih procesih,
 • sposobnost samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja za reševanje problemov v praksi,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti,
 • etična refleksija in globoka zavezanost profesionalni etiki,
 • obvladovanje dobavnih in nabavnih verig,
 • sposobnost intenzivne in stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije ter informacijsko upravljalskih sistemov na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju.

Predmetnospecifične kompetence

Študenti bodo v univerzitetnem dodiplomskem programu Logistika sistemov v okviru predmetnospecifičnih kompetenc pridobili zlasti naslednje:

 • sposobnost za smiselno in realno reševanje konkretnih delovnih problemov na področju logističnih sistemov,
 • koherentno obvladanje temeljnega znanja
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegove vgradnje v konkretne aplikacije v logističnih organizacijah in v nelogističnih organizacijah s poudarjeno logistično funkcijo,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju ipd,
 • sposobnost intenzivne in stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije ter informacijsko upravljalskih sistemov na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju, ipd.
Zadnja sprememba: 17. decembra, 2013