Na interdisciplinarnem študijskem programu LOGISTIKA SISTEMOV študenti osvojite znanje logističnih procesov (organizacija procesov oskrbnih mrež, logistične tehnike in tehnologije, optimizacijske metode v logistiki itd.) in logističnih sistemov (sodobni transportni sistemi, planiranje in vodenje logističnega sistema, skladiščni sistemi itd.). V času študija se tako seznanite z različnimi orodji in metodami, s katerimi boste sposobni analize in oblikovanja logističnih sistemov, iskanja rešitev problemov ter njihove realizacije.

Metode poučevanja študente spodbujajo h kritičnemu razmišljanju, z vključevanjem strokovnjakov iz prakse v izvedbo študijskih programov pa se seznanite s trendi in dinamiko dela v organizacijah, v katerih je uspešno upravljanje logističnih procesov konkurenčna prednost. Pridobljeno teoretično in aplikativno znanje imate možnost uporabiti pri znanstveno raziskovalnem delu ob koncu študija.

Študij je namenjen predvsem tistim, ki se želijo seznaniti z osnovami sistemskega vidika logistike, iskati službo na položajih srednjega managementa in najpomembneje želijo pridobljeno znanje nadgraditi s študijem na 2. magistrski stopnji Logistika sistemov.

Zadnja sprememba: 17. decembra, 2013