Študenti bodo v magistrskem programu Logistika sistemov v okviru splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc pridobili in obvladali zlasti naslednje:

 • sposobnost obvladanja raziskovalnih metod, postopkov in procesov v logističnih sistemih, procesih in funkcijah,
 • poudarjeni in stalni razvoj kritične in samokritične presoje pri sprejemanju odločitev v dinamiki logističnih sistemov in logističnih procesov,
 • oblikovanje komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej stalne komunikacije v mednarodnem in multikulturnem okolju,
 • delovanje v globalnih logističnih verigah,
 • etično refleksijo in globoko zavezanost profesionalni etiki,
 • sposobnost delati in ustvarjati v mednarodnem okolju,
 • sposobnost za učinkovito reševanje problemov na področju logističnih sistemov z uporabo modernih znanstvenih metod in postopkov,
 • sposobnost umestitve novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline,
 • poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine razvoja temeljne discipline,
 • razumevanje sistemskega pristopa in s tem razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanosti med njenimi poddisciplinami,
 • razumevanje in uporabo metod kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih delovnih problemov,
 • intenzivno in stalno uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije ter informacijsko upravljavskih sistemov na svojem konkretnem delovnem  področju in podobno.
Zadnja sprememba: 17. decembra, 2013