Cilj magistrskega študijskega programa LOGISTIKA SISTEMOV je nadgraditi inženirsko pridobljeno znanje logistike, da boste po zaključku študija kompleksne izzive reševali tako z inženirskimi kot managementskimi veščinami.

Poudarek je dan predvsem širšemu opisu, analizi in oblikovanju logističnih sistemov ter njihovega medsebojnega delovanja.

Pomembna značilnost magistrskega študijskega programa je integracija izobraževanja in raziskovanja. V zadnjem semestru študija, študenti v okviru Raziskovalnega dela poglobite metodološke pristope za znanstveno raziskovalno delo in znate pridobljeno znanje aplicirati na probleme gospodarskega okolja.

Diplomanti boste sposobni strateškega razmišljanja, boste odlični analitiki, učinkoviti govorci ter vodje skupin, ki boste uspešno delovali v kompleksnih logističnih sistemih. Oblikovali si boste možnost kariere višjega managementa v logistiki ali v akademskem svetu z nadgradnjo znanja na doktorskem študijskem programu Logistika sistemov.

Zadnja sprememba: 17. decembra, 2013