Študenti bodo v podiplomskem doktorskem študiju programa Logistika sistemov v okviru splošnih kompetenc pridobili in obvladali zlasti naslednje:

 • poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov,
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic v logističnih sistemih, procesih in funkcijah,
 • sposobnost uporabe raziskovalnih metod, postopkov in procesov v logističnih sistemih, procesih in funkcijah,
 • avtonomnost v znanstveno-raziskovalnem delu ter poudarjeni in stalni razvoj kritične in samokritične presoje pri sprejemanju odločitev v dinamiki logističnih sistemov in logističnih procesov,
 • sposobnost samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja za reševanje problemov v praksi, tako v logističnih kot tudi ne-logističnih organizacijah s poudarjeno logistično funkcijo,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, še posebej stalne komunikacije v mednarodnem okolju,
 • sposobnost delovanja v globalnih logističnih verigah,
 • etično refleksijo in globoko zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnost, sposobnost delati v skupini,
 • sposobnost delati in ustvarjati v mednarodnem okolju,
 • sposobnost mentorstva mlajšim kolegom v inštitutih, na univerzi, v gospodarski družbi itd.,
 • učinkovitost pri izrabljanju virov, ki so na voljo: lastna ustvarjalna in intelektualna sposobnost, razpoložljiv intelektualni kapital (sodelavci), ostali materialni in nematerialni viri (denar, oprema, prostor in čas).
Zadnja sprememba: 17. decembra, 2013