Osnovni cilj doktorskega študijskega programa LOGISTIKA SISTEMOV je usposabljanje vrhunskih strokovnjakov in znanstvenikov s področja logistike.

Pridobili boste široko naravoslovno in družboslovno znanje logistike, ki daje razumevanje dogajanj in trendov v svetu, poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter boste usposobljeni za samostojno razvijanje znanstvenega in strokovnega novega znanja. Študij je usmerjen predvsem v individualno raziskovalno delo študenta z mentorjem, odkrivanje novih problemov s področja logistike, podajanje rešitev ter objavo znantsvenih člankov v uglednih mednarodnih revijah.

Študijski program je namenjen posameznikom, ki želite postati akademiki s področja logistike ali usposobljeni strokovnjaki primerni za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja.

Zadnja sprememba: 13. januarja, 2014