Študijski programi

 • Bolonjska stopnja: 1.
 • Trajanje: 3 leta
 • Način študija: redni in izredni
 • Naziv: diplomirani inženir logistike (VS)
  skrajšano: dipl. inž. log. (VS)
 • Struktura:
  • 1. letnik (60 ECTS): 10 skupnih predmetov
  • 2. letnik (60 ECTS): 9 skupnih predmetov
  • 3. letnik (60 ECTS): 2 skupna predmeta, 3 učne enote modula, Praktično usposabljanje, Diplomsko delo
 • Bolonjska stopnja: 1.
 • Trajanje: 3 leta
 • Način študija: redni in izredni
 • Naziv: diplomirani inženir logistike (UN)
  skrajšano: dipl. inž. log. (UN)
 • Struktura:
  • 1. letnik (60 ECTS): 10 skupnih predmetov
  • 2. letnik (60 ECTS): 9 skupnih predmetov
  • 3. letnik (60 ECTS): 2 skupna predmeta, 3 učne enote modula, Raziskovalno delo, Diplomsko delo
 • Bolonjska stopnja: 2.
 • Trajanje: 2 leta
 • Način študija: redni in izredni
 • Naziv: magister inženir logistike
  skrajšano: mag. inž. log.
 • Struktura:
  • 1. letnik (60 ECTS): 8 skupnih predmetov
  • 2. letnik (60 ECTS): 3 skupni predmeti, 4 učne enote izbirnega modula, Raziskovalno delo, Magistrsko delo
 • Bolonjska stopnja: 3.
 • Trajanje: 3 leta
 • Način študija: izredni
 • Naziv: doktor znanosti
  skrajšano: dr.
 • Struktura:
  • 1. letnik (60 ECTS): 2 skupna predmeta, Individualno raziskovalno delo I
  • 2. letnik (60 ECTS): 2 izbirna predmeta, Individualno raziskovalno delo II
  • 3. letnik (60 ECTS): Individualno raziskovalno delo III, Individualno raziskovalno delo IV
Zadnja sprememba: 1. oktobra, 2013