Študentski svet FL UM

Študentski svet je organ fakultete oziroma univerze in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom študentskega sveta. Je edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti študentov.

Osnovni podatki

Na vsaki fakulteti deluje študentski svet fakultete, ki soustvarja študentsko okolje na fakulteti, sodeluje pri ocenjevanju in podajanju mnenja o kakovosti študijskega procesa, organizira študentske dogodke in mnogo več.

Študentski svet FL UM

Prodekan za študentska vprašanja FL UM:

Luka Herman

 

Člani ŠS FL

Luka Herman, Prodekan za študentska vprašanja

1.STOPNJA
1. letnik

 • Predsednik 1. letnika: Žan Lajmsner
 • Član 1. letnika: Leon Novakovič

2. letnik

 • Predsednica 2. letnika: Iris Čeh
 • Članica 2. letnika: Vanja Pirš

3. letnik

 • Predsednik 3. letnika: Tadej Bratina
 • Član 3. letnika: Samo Kumperščak

2.STOPNJA
1. letnik

 • Predsednik 1. letnika: Luka Herman
 • Član 1. letnika: Kristijan Brglez

2. letnik

 • Predsednica 2. letnika: Simona Šinko
 • Član 2. letnika: Gregor Bratina

Absolventi

 • Predsednik absolventov: Mark Kmetec
 • Članica absolventov: Natalija Geld

Tudi ti se lahko priključiš Študentskemu svetu fakultete, kjer lahko zastopaš študente in se zavzemaš za njih. Najdi prodekana za študentska vprašanja na fakulteti in se pozanimaj o možnosti sodelovanja.

 

Zadnja sprememba: 16. marca, 2018