Študentski svet FL UM

Študentski svet je organ fakultete oziroma univerze in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom študentskega sveta. Je edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti študentov.

Osnovni podatki

Na vsaki fakulteti deluje študentski svet fakultete, ki soustvarja študentsko okolje na fakulteti, sodeluje pri ocenjevanju in podajanju mnenja o kakovosti študijskega procesa, organizira študentske dogodke in mnogo več.

Študentski svet FL UM

Prodekan za študentska vprašanja FL UM:

Luka Herman

 

Člani ŠS FL

Luka Herman, Prodekan za študentska vprašanja

1.STOPNJA
1. letnik

 • Predsednik 1. letnika: David Strehar
 • Članica 1. letnika: Petra Urbanc

2. letnik

 • Predsednik 2. letnika: Leon Novakovič
 • Članica 2. letnika: Maja Slapar

3. letnik

 • Predsednica 3. letnika: Vanja Pirš
 • Članica 3. letnika: Barbara Gradišnik

2.STOPNJA
1. letnik

 • Predsednik 1. letnika: Samo Kumperščak
 • Član 1. letnika: Vasja Omahne

2. letnik

 • Predsednik 2. letnika: Tadej Gračner
 • Član 2. letnika: Kristjan Brglez

Absolventi

 • Predsednik absolventov: Gregor Bratina
 • Članica absolventov: Špela Kovše

Tudi ti se lahko priključiš Študentskemu svetu fakultete, kjer lahko zastopaš študente in se zavzemaš za njih. Najdi prodekana za študentska vprašanja na fakulteti in se pozanimaj o možnosti sodelovanja.

 

Zadnja sprememba: 4. decembra, 2018