Študentski svet FL UM

Študentski svet je organ fakultete oziroma univerze in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom študentskega sveta. Je edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti študentov.

Osnovni podatki

Na vsaki fakulteti deluje študentski svet fakultete, ki soustvarja študentsko okolje na fakulteti, sodeluje pri ocenjevanju in podajanju mnenja o kakovosti študijskega procesa, organizira študentske dogodke in mnogo več.

Prodekan za študentska vprašanja FL UM:

Igor Grofelnik

 

Člani ŠS FL

Igor Grofelnik, Prodekan za študentska vprašanja

1. letnik

 • Predsednik 1. letnika: Tadej Bratina
 • Član 1. letnika: Samo Kumperščak

2. letnik

 • Predsednik 2. letnika: Tadej Šefer Janc
 • Član 2. letnika: Luka Herman

3. letnik

 • Predsednica 3. letnika: Saša Šamec
 • Članica 3. letnika: Doroteja Gornik

4. letnik

 • Predsednik 4. letnika: Matija Sitar Močnik
 • Član 4. letnika: Benjamin Herman

5. letnik

 • Predsednik 5. letnika: Davor Kaluža
 • Član 5. letnika: Sebastjan Lazar

Absolventi

 • Predsednik absolventov: Taja Košica
 • Članica absolventov: Nives Podbevšek

Doktorski študij

 • Predsednik doktorskega študija: Gašper Hribar

Tudi ti se lahko priključiš Študentskemu svetu fakultete, kjer lahko zastopaš študente in se zavzemaš za njih. Najdi prodekana za študentska vprašanja na fakulteti in se pozanimaj o možnosti sodelovanja.

Koordinator za šport na FL UM: Tadej Bratina

Koordinatorka za humanitarno dejavnost: Igor Grofelnik

Zadnja sprememba: 16. septembra, 2016