Obvestila za študente

Sodelovanje pri projektu Šipk

V okviru javnega razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020« vabijo študente/študentke univerzitetnega študijskega programa k sodelovanju na projektu »Lokacija in dostopnost do avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v Mestni občini Celje«. S pomočjo pedagoškega mentorja Visoke zdravstvene šole ter mentorja iz Koronarnega kluba Celje boste študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega študijskega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence.

Kratek opis vsebine projekta:

V Evropi vsako leto doživi srčni zastoj med 350.000 in 400.000 ljudi, v Sloveniji okoli 1600, v mestu Celju pa okoli 40 – 50 oseb letno. Pri nenadnem srčnem zastoju, ki se zgodi izven zdravstvenih ustanov, so po navadi prisotni samo laiki, veliko manj verjetno je, da je takoj na voljo zdravstveno osebje z ustrezno opremo. Laiki so zato najpomembnejši izvajalci zaporedja ukrepov in postopkov (t.i. veriga preživetja), s ciljem ponovne vzpostavitve delovanja srca. Čim zgodnejša uporaba avtomatskih zunanjih defibrilatorjev, s katerim opravimo defibrilacijo (ponovna vzpostavitev učinkovitega srčnega ritma), je pomemben člen te verige, ki lahko edini ponovno vzpostavi delovanje srca. Podatki o lokacijah defibrilatorjev  (AED baza Slovenije) so sicer na voljo na spletu, a seznam ni ažuriran, po drugi strani pa zaradi stresne situacije za udeležene, ni ustrezna oblika pridobivanja informacij. Lokacije defibrilatorjev niso ustrezno označene, hkrati pa laična javnosti ni ustrezno seznanjena ne s pomenom in načinom njihove uporabe, kot tudi ne z lokacijami AED-jev. V sodelovanju med VZŠCE kot prijaviteljico in Koronarnim klubom Celje kot partnerjem ter s sodelovanjem študentov različnih študijskim smeri bomo iz različnih zornih kotov preučili lokacije AED v mestu Celje, morebitne oznake, ki prebivalce opozarjajo nanje ter analizirali obveščenosti javnosti o AED med laično javnostjo. Glede na ugotovitve bo izdelan predlog za izboljšanje lokacij namestitve, označevanje dostopa in obveščenost javnosti o AED v Mestni občini Celje.

Razpis, v okviru katerega se bo projekt izvajal, določa, da morajo biti sodelujoči študenti/študentke, v času izvajanja projekta, vpisani v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki.

Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR bruto bruto/uro (cca. 5,38 EUR neto), največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto bruto/mesec). V projektu bosta lahko sodelovala dva študenta Fakultete za logistiko UM.

Izpolnjeno prijavnico ter motivacijsko pismo, v katerem opišete svoje dosedanje delo, kompetence ter razlog, zakaj se prijavljate za sodelovanje na projektu, pošljite po mailu z zadevo »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020« na naslov info@vzsce.si najkasneje do ponedeljka, 11. marca 2019.

Prijavnica

Ostale novice