Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Laboratoriji

Laboratorij za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah

V okviru Laboratorija za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah raziskujemo informacijsko podporo logističnim procesom v podjetjih, se ukvarjamo z upravljanjem tveganj in investicij v logistiki ter meritvami in upravljanjem s PM delci in črnim ogljikom v prometu. Proučujemo sistemske pristope v bolnišnični logistiki, ki jih najprej proučujemo po delih, nato pa umeščamo v celostne logistične rešitve. Del ekipe se poglobljeno ukvarja s krožnim gospodarstvom, vrednotenjem okoljskih vplivov proizvodov, storitev in procesov v celotnem življenjskem ciklu proizvodov in storitev. Pomemben del pa predstavlja tudi proučevanje družbene odgovornosti logističnih podjetij in družbeno odgovorne prakse v logistiki ter proučevanje kompetenc zaposlenih na področju logistike.

Pod okrilje tega laboratorija sodi tudi proučevanje angleške strokovne terminologije in merjenje zadovoljstva s posameznimi komponentami kombiniranega učenja angleščine kot tujega jezika.