Obvestila za študente

“Raziskovalna žilica in vedoželjnost sta me pripeljali do zaposlitve na fakulteti”

IMG_3243

Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru smo partnerji projekta +Health, v okviru katerega smo zaposlili tudi diplomanta 1. stopnje in študenta magistrskega študija Gregorja Šipka.

Gregor je z nami delil, kaj je pravzaprav botrovalo njegovi zaposlitvi.

 

IMG_3234

Gregor Šipek

Moja raziskovalna pot se je začela na podiplomskem študiju, in sicer s sodelovanjem na projektu »Po kreativni poti« (PKP). V istem obdobju sem sodeloval na projektu, kjer smo razvijali matematični model za izbiro letališč v Jadranski regiji. S tem sem dobil priložnost, da so me profesorji pobliže spoznali, da so dobili občutek, kaj zmorem in kaj lahko fakulteti ponudim. Očitno so presodili, da imam kompetence, ki jih potrebujejo in seveda tudi osebnostne lastnosti, ki so pri tem delu pomembe in potrebne kot npr. prodornost, zanesljivost, predanost delu, vedoželjnost ipd. S profesorjem Jerebom, s katerim sodelujem sedaj, ko sem na fakulteti redno zaposlen, se je sodelovanje pričelo, ko je predstavil idejo za svoj projekt, kjer je bilo potrebno s pomočjo GPS-a posneti kolesarski trasi v Celju, na katerih so se izvajale meritve črnega ogljika. V tem času sem se udeležil tudi delavnice »Uporaba statističnega programskega orodja R za analizo podatkov kakovosti zraka«, kjer sem pobliže spoznal programsko okolje R. Pridobljeno znanje mi je koristilo pri kasnejši analizi meritev črnega ogljika.
Rezultat dobrega sodelovanja ni bila samo zaposlitev, pač pa tudi objava članka v znanstveni reviji Atmosphere z naslovom Exposure to black carbon during bicycle commuting – alternative route selection v mesecu januarju 2018.

 

IMG_3214

izr. prof. dr. Borut Jereb in Gregor Šipek

In še misel njegova mentorja izr. prof. dr. Boruta Jereba: “Gregor je že v času študija izkazoval osebnostne in strokovne kompetence raziskovalca. Kljub temu, da na PKP ni bil formalni član skupine, je priskočil na pomoč pri izvedbi kolesarskih meritev.
S svojim pristopom in vedoželjnostjo je name naredil vtis in zato je bil prava izbira za zaposlitev na delovnem mestu raziskovalca na projektu +Health. Negovo poznavanje in zanimanje za najsodobnejše IT tehnologije predstavlja dodano vrednost za dosego zastavljenih ciljev projekta.

Ostale novice