Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Promocija interdisciplinarnega vključevanja okoljskih tematik v proces visokošolskega izobraževanja

TEKOČI ŠIPK PROJEKTI

Naziv projekta: Promocija interdisciplinarnega vključevanja okoljskih tematik v proces visokošolskega izobraževanja
Mentor na FL UM: doc. dr. Matevž Obrecht
Kratka vsebina: Okoljske vsebine tako v Evropski uniji kot znotraj Slovenije pridobivajo zmeraj večji pomen. Zaradi zahtev zmeraj strožje okoljske zakonodaje, zmeraj bolj perečih okoljskih problemov kot tudi večanja okoljske ozaveščenosti potrošnikov so lokalne skupnosti, občine in podjetja prisiljena izvajati aktivnosti monitoringa, minimiranja in preprečevanja vplivov na okolje.