Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Izboljšanje dostopa do zdravstvenih storitev preko krepitve čezmejnega sodelovanja institucij na področju zdravstva

Ime projekta: Izboljšanje dostopa do zdravstvenih storitev preko krepitve čezmejnega sodelovanja institucij na področju zdravstva / Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekogranične suradnje institucija na području zdravstva

Akronim projekta: +Health

Naročnik projekta: Evropski sklad za regionalni razvoj

Časovni okvir: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2019

Koordinator projekta: Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera

Sodelujoče organizacije:

  • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije,
  • Dom zdravlja Primorsko-goranske županije,
  • Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci,
  • Univerza v Mariboru,
  • Zdravstveni dom Ilirska Bistrica,
  • Zdravstveni dom Ljutomer,
  • Splošna bolnišnica Novo mesto.

Kratek povzetek projekta:

V okviru projekta +Health bosta naslovljena dva velika skupna čezmejna izziva, in sicer predstavlja prvi velik izziv nezadostna zdravstvena oskrba v manjših mestih in vaseh čezmejnega območja med Slovenijo in Hrvaško, predvsem na oddaljenih ter slabo dostopnih območjih. Drugi velik izziv pa predstavljajo obstoječe velike razlike v kakovosti zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev institucij na čezmejnem območju.

Tako reševanje prvega kot tudi reševanje drugega izziva je bistvenega pomena za celotno programsko območje, na čezmejnem območju namreč vsakodnevno prihaja do situacij v katerih kronično obolele osebe, osebe tretjega življenjskega obdobja, matere z malimi otroki in druge slabše mobilne ter ranljive družbene skupine tako v kritičnih trenutkih, kot tudi v primerih ko potrebujejo podaljšanje terapije ne morejo relativno hitro priti do medicinske pomoči v svoji državi, ker so večja mesta, ki nudijo tovrstne storitve, od njih oddaljena desetine kilometrov. Ravno nasprotno temu pa na drugi strani meje relativno blizu obstaja večje mesto z ustrezno zdravstveno institucijo, ki bi lahko nudila potrebno zdravstveno storitev (npr. Gorski Kotar – Novo Mesto). Podobna situacija je tudi nudenje nujne medicinske pomoči ponesrečencem ali akutno bolnim pacientom na obmejnem

območju, v primeru ko je nujna medicinska ambulanta ali bolnica na drugi strani meje bližje kot tovrstna institucija v državi, v kateri se nahaja ponesrečenec oz. pacient. Poleg navedenega imamo na čezmejnem območju tudi situacije ko imajo osebe zdravstveno zavarovanje v eni državi, začasno (oz. s časoma lahko tudi trajno) pa živijo v drugi državi. Trenutna zakonodaja namreč ne omogoča redne primarne ali specialistične zdravstvene oskrbe v državi začasnega prebivališča, tovrstne osebe so upravičene samo do nujne medicinske pomoči. Enaka situacija je tudi z ostarelimi, ki so zaradi bližine ali boljše cenovne dostopnosti nameščeni v domovih za ostarele v sosednji državi.

+health interreg logo