Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)

Ime projekta: Akronim projekta: Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)

Naročnik projekta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Časovni okvir: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2022

Koordinator projekta: Univerza v Ljubljani

Sodelujoče organizacije:

ul   um   prim   fis

 

Kratek povzetek projekta:

PROJEKT Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo; Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)

NAMEN:

  • Zagotoviti in izboljšati kakovost VŠ izobraževanja z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja;
  • izboljšati pedagoško usposobljenost VŠ učiteljev in sodelavcev;
  • povečati delež visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki izvajajo prožne oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih.

 

inovup     eu     mizs