Energetsko učinkovito načrtovanje skladiščnih sistemov avtonomnih vozil

Cilj projekta je izdelava modela AVS/RS in SBS/RS. Pri nastajanju modela bodo hkrati upoštevani naslednji koncepti: poraba energije, regeneracija energije in manipulacijski čas. Z upoštevanjem porabe in regeneracije energije v konceptu načrtovanja, načrtujemo zmanjšati porabo električne energije, kar ima vpliv na količino proizvedenih CO2 emisij. Načrtujemo modeliranje AVS/RS in SBS/RS po vnaprej določenih upravljalnih strategijah. Z upoštevanjem večih možnosti kreiranja modelov, načrtujemo poiskati dejavnike, ki imajo izrazit vpliv na učinkovitost sistema, kakor tudi dejavnike, ki povečujejo učinkovitost sistema. S ciljem minimizacije manipulacijskega časa transportno skladiščnih naprav in porabe električne energije sistema verjamemo, da bomo s projektom zagotovili pomemben ekonomski in okoljski prispevek.

 

Rezultati bilateralnega raziskovalnega projekta bodo nedvomno povzročili spremembe v načrtovanju avtomatiziranih skladišč, kar pomeni velik izziv za tiste, ki so vključeni v proces načrtovanja. Energetsko učinkovito načrtovanje avtomatiziranih skladišč bo omogočilo zmanjšanje porabe energije in s tem emisij CO2 na enoto transportiranega materiala. Končnemu uporabniku (industrija) lahko rezultati projekta pripomorejo k večji zanesljivosti, učinkovitosti in mu zagotovijo boljši konkurenčni položaj na trgu in s tem ustvarijo pogoj za maksimalno zadovoljstvo strank.

Ostale novice