Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Akcijski načrt za pregled in odpravo mobilnostnih ovir za slepe in slabovidne v Mestni občini Celje

TEKOČI ŠIPK PROJEKTI

Naziv projekta: Akcijski načrt za pregled in odpravo mobilnostnih ovir za slepe in slabovidne v Mestni občini Celje
Mentor na FL UM: izr. prof. dr. Matjaž Knez
Kratka vsebina: Sodobni in razviti svet vse več pozornosti posveča tudi t. i. ranljivim skupinam prebivalstva, njihovim zmožnostim, potrebam in oviram, ki jih srečujejo v vsakodnevnem življenju. Ena od teh ranljivih skupin družbe so tudi invalidi oziroma v okviru tega projekta slepi in slabovidni. Namen projekta je tako v sodelovanju Fakultete za logistiko in Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje izdelati akcijski načrt, ki bo zajemal obravnavo predstavljene problematike, pripravo matrike merjenja ovir, popis ovir in njihovo analizo ter predloge za spremembe oziroma predloge za odpravo zabeleženih ovir.