Predmetnik

Opomba

Zimski semester

IRD lll
ECTS 30

Opis predmeta

Znanstveno raziskovalno delo:
– bazične raziskave, razvojne, aplikativne raziskave,
– izobraževanje, znanstveno izpopolnjevanje raziskovalcev,
– znanstveno raziskovalna infrastruktura,
– načrtovanje znantveno raziskovalnega dela.
Delo na podiplomskem študiju: kritična analiza, prikaz, seminarsko delo, doktorska naloga.
Metode v znanstvenoraziskovalnem delu: logika, metoda, metodologija, metodika.
Struktura znanstvenega dela.
Individualno raziskovalno delo kot koncept raziskave v skladu z metodologijami, usvojenimi pri ostalih predmetih.
Poročila, predstavitve poročil, diskusija, kritična analiza.
Ocenjevanje svojega raziskovalnega dela in raziskovalnega dela drugih.
Delo v skupini, teamsko delo, porazdelitev nalog.
Študij strokovne in znanstvene literature in tekoče periodike.

Podrobnosti

Obveznosti študenta

Seminarska naloga/poročilo o delu (80%), zagovor/diskusija (20%)

Poletni semester

IRD lV
ECTS 30

Opis predmeta

Znanstveno raziskovalno delo:
– bazične raziskave, razvojne, aplikativne raziskave,
– izobraževanje, znanstveno izpopolnjevanje raziskovalcev,
– znanstveno raziskovalna infrastruktura,
– načrtovanje znantveno raziskovalnega dela.
Delo na podiplomskem študiju: kritična analiza, prikaz, seminarsko delo, doktorska naloga.
Metode v znanstvenoraziskovalnem delu: logika, metoda, metodologija, metodika.
Struktura znanstvenega dela.
Individualno raziskovalno delo kot koncept raziskave v skladu z metodologijami, usvojenimi pri ostalih predmetih.
Poročila, predstavitve poročil, diskusija, kritična analiza.
Ocenjevanje svojega raziskovalnega dela in raziskovalnega dela drugih.
Delo v skupini, teamsko delo, porazdelitev nalog.
Študij strokovne in znanstvene literature in tekoče periodike.

Podrobnosti

Obveznosti študenta

Priprava doktorske disertacije (80%), zagovor doktorske disertacije (20%)