Predmetnik

UL

UVOD V LOGISTIKO

Nosilec: izr. prof. dr. Jereb Borut

ECTS 3

Opis predmeta

Logistika iz zgodovinske perspektive
Koncepti in načela logistike
Pomen logistike in sistemski vidik
Logistični cikel: aktivnosti logističnega sistema (ključne in podporne)
Vodenje logistike
Nastajajoči trendi v logistiki (integrirana logistika, vitka logistika,…)
Logistika storitvenih dejavnosti (bolnice, vojska, turizem, humanitarna logistika, logistika v športu…..)

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Jereb Borut

Asistent: