Predmetnik

ULS

UPRAVLJANJE LOGISTIČNIH SISTEMOV

Nosilec: prof. dr. Juričić Đani

ECTS 12

Opis predmeta

OSNOVE VODENJA SISTEMOV: Osnovni pojmi, modeli sistemov, deterministični in naključni sistemi, vodenje kot problem odločanja, optimalno vodenje na podlagi modela.
MODELIRANJE IN SIMULACIJA LOGISTIČNIH SISTEMOV: Osnove modeliranja diskretnih procesov, simulacijski jeziki, uvod v Scilab, simulacija diskretnih procesov, simulacija naključnih logističnih procesov, Monte Carlo simulacija,.
METODE ZA UPRAVLJANJE Z LOGISTIČNIMI SISTEMI: Optimizacija transportnih in logističnih sistemov, razvrščanje opravil v logistiki, hevristični postopki razvrščanja, napovedovanje časovnih vrst, postopki modeliranja in vodenja distribucijskih mrež.
PRIMERI UPRAVLJANJA LOGISTIČNIH SISTEMOV: Razporejanje distribucijskih centrov, primeri razvrščanja v logističnih sistemih, upravljanje zalog, napovedovanje povpraševanja po zalogah, modeliranje transporta v distribucijskih mrežah.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Dragan Dejan

Asistent: izr. prof. dr. Dragan Dejan