Predmetnik

MTOV

MANAGEMENT TRAJNOSTNIH OSKRBOVALNIH VERIG

Nosilec: doc. dr. Knez Matjaž

ECTS 6

Opis predmeta

• Trajnostno naravnano okolje 21. stoletja
• Management trajnostnih oskrbovalnih verig
• Vloga in pomen managementa trajnostnih oskrbovalnih verig v delovanju organizacij
• Planiranje in kontrola managementa oskrbovalnih verig
• Vodenje managementa trajnostnih oskrbovalnih verig
• Trajnostna oskrbovalna veriga in management logistike
• Trajnostna logistika v podsistemih logistike
•  »Zelene« strategije v trajnostnih oskrbovalnih verigah

• Varstvo okolja in okoljski stroški v trajnostnih oskrbovalnih verigah
• Primeri dobre prakse managementa trajnostnih oskrbovalnih verig v praksi

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Knez Matjaž

Asistent: doc. dr. Knez Matjaž