Predmetnik

IIVLP

INFORMATIKA IN INFORMACIJSKA VARNOST V LOGISTIČNIH PROCESIH

Nosilec: izr. prof. dr. Jereb Borut

ECTS 4

Opis predmeta

Informatika in informacijska varnost
– Definicije nekaterih najpogosteje uporabljanih izrazov s področja informatike
– Uporaba IT kot orodja za doseganje ciljev organizacije

Osnove upravljanj tveganj
– Pregled področja
– ISO 31000 in 31010

Varnostno kopiranje
Računalniški vdori
Upravljanje informacijskih varnostnih incidentov
Osnove IT investicij
– Upravljanje IT investicij s pomočjo Val IT
– IT Standardi
– Programska oprema in sistemski inženiring (JTC 1/SC 7 Software and system engineering)
– Standard ISO/IEC 12207:1995 z amandmaji
– Standard ISO/IEC 90003:2004
– Standard ISO/IEC 25000:2005, ISO/IEC 25051:2006 in ISO/IEC 25062/2006

Osnove dokumentnih sistemov
– Življenjski cikel dokumentov
– Zakonodaja in notranja pravila
– Dokumenti in gradivo
– Varna elektronska hramba gradiva
– Poslovni modeli zajema, pretvorbe in elektronskega arhiviranja dokumentov
– Projekt izdelave notranjih pravil

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Jereb Borut

Asistent: izr. prof. dr. Jereb Borut