Predmetnik

OML

OSNOVE MEHATRONIKE V LOGISTIKI

Nosilec: prof. dr. Lerher Tone

ECTS 6

Opis predmeta

V okviru predmeta Osnove mehatronikev logistiki se študenti seznanijo s temeljnimi znanji s področja: – Statike (sila v kartezijevem koordinatnem sistemu, zunanje in notranje sile, ravnotežje sil, moment, Varignonov teorem, moment dvojice sil, koncentrirane sile ali točkovne obremenitve, kontinuirane obremenitve, trenje na ravni podlagi in na kolutih). – Trdnosti (napetostni vektor na ploskvi, zveza med napetostmi in deformacijami, normalne in tangencialne specifične deformacije, Hookov zakon, modul elastičnosti, strižni modul, osnovne obremenitve, nateg, tlak, ploščinski tlak, upogib, vztrajnostni moment prereza, strig, vzvoj, stabilnostni problemi). – Kinematike in kinetike (pot, hitrost, pospešek, enakomerno gibanje, enakomerno pospešeno gibanje, kroženje, kotni pospešek, gibalna količina, delo, moč, energija, trk, gibanje teles spremenljive mase). – Mehanike vožnje (mehanski model vozila, sile in odpori pri gibanju vozila, zavore, vozilo na konveksni in na konkavni podlagi, varovanje tovora proti zdrsu in prevračanju). – Elektrotehnike (elektrostatika, enosmerni in izmenični električni tok, električni motorji) – Elektronike (elektronska vezja, mikroprocesorji, senzorji, črtna koda, RFID.)

Prav tako je predmet namenjen pridobitvi praktičnih izkušenj na področju mehanike, merilne tehnike in delovanja električnih naprav ter elektronskih vezij. Študentje nadgradijo pridobljeno znanje s predavanj z avditornimi in laboratorijskimi vajami, kjer rešujejo industrijske mehanske in elektrotehniške probleme (naloge) v logistiki.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Lerher Tone

Asistent: asist. Vizinger Tea