Predmetnik

OLP

OSNOVE LOGISTIČNIH PROCESOV

Nosilec: izr. prof. dr. Jereb Borut

ECTS 3

Opis predmeta

• Kaj je proces in procesni pristop
• Struktura in zapis procesov
• Logistika kot proces
• Ključni logistični procesi
• Obvladovanje logističnih procesov
• Kaizen – koncept stalnih izboljšav
• Osnovna orodja za izboljšanje logističnih procesov

Podrobnosti

Izvajalec: pred. Kramar Uroš

Asistent: