Predmetnik

OLTT

OSNOVE LOGISTIČNIH TEHNIK IN TEHNOLOGIJ

Nosilec: izr. prof. dr. Topolšek Darja

ECTS 8

Opis predmeta

Predmet Osnove logističnih tehnik in tehnologij VS se osredotoča na študentovo poznavanje osnovnih gradnikov logističnih procesov, torej tehnik in tehnologij, s katerimi se bo srečeval skozi svoje delo. Tako študenti spoznajo pomen logističnih tehnik in tehnologij, njihove značilnosti, principe ter njihov razvoj. Na podlagi opredelitev vloge teh tehnik in tehnologij v posameznih fazah logističnega procesa in oskrbovalne verige študenti pridobijo tudi poznavanje podlag za management in strategije logističnih tehnologij. S poznavanjem inteligentnosti logistične tehnologije in trendov razvoja na področju vsebine predmeta jim je podana tudi podlaga za dolgoročno sledenje in poznavanje logističnih tehnik in tehnologij. Podano znanje praktično uporabijo na vajah pri predmetu, kjer izdelajo zemljevid tehnologije za izbran logistični izdelek ali storitev.