Predmetnik

OEL

OSNOVE EKONOMIKE V LOGISTIKI

Nosilec: doc. dr. Sternad Marjan

ECTS 8

Opis predmeta

Uvod v ekonomiko in vloga v logistiki
Kaj proučuje ekonomika
Podjetje in pomen logistike v njem
Tržni mehanizem
Značilnosti ponudbe in povpraševanja
Oblikovanje tržnega ravnovesja
Stroški in poslovanje v gospodarskih družbah
Prvine poslovnega procesa
Prikaz posameznih vrst stroškov
Koncept celotnih stroškov
Kalkulacije stroškov v logistiki
Tarifni sistemi in njihov pomen
Oblikovanje prodajnih cen
Osnovni pojmi tarifnih sistemov in njihov pomen
Sistemi tarif v logistiki in prometu
Oblikovanje tarif
Prihodki, odhodki in poslovni izid
Osnovni pojmi
Ugotavljanje poslovnega izida
Riziko in dobiček
Analiza praga pokritja

Podrobnosti

Izvajalec: pred. Kramar Uroš

Asistent: pred. Kramar Uroš