Predmetnik

OLTOV

OSNOVE LOGISTIKE IN TRAJNOSTNIH OSKRBOVALNIH VERIG

Nosilec: doc. dr. Obrecht Matevž

ECTS 6

Opis predmeta

Temeljna področja obravnave predmeta so naslednja:
• Koncept logistike in trajnostnih oskrbovalnih verig
• Vloga in pomen logistike in trajnostnih oskrbovalnih verig v gospodarskem okolju
• Povezava med logistiko in oskrbovalnimi verigami
• Razvoj logistike in trajnostnih oskrbovalnih verig
• Naloge in cilji logistike in trajnostnih oskrbovalnih verig
• Makro procesi znotraj trajnostnih oskrbovalnih verig
• Koncept logističnih aktivnosti
• Logistika kot sistem
• Upravljanje trajnostnih oskrbovalnih verig
• Tokovi, akterji in dejavniki trajnostnih oskrbovalnih verig
• Planiranje in organiziranje logistike in trajnostnih oskrbovalnih verig
• Upravljanje z operacijami

Podrobnosti

Izvajalec: pred. Kramar Uroš

Asistent: pred. Kramar Uroš