Predmetnik

OK

ORGANIZACIJSKA KULTURA

Nosilec: izr. prof. dr. Gorenak Irena

ECTS 7

Opis predmeta

Značilno vedenje ljudi v organizaciji, ali v njenem delu, deželi in državi opišemo s pojmom kultura. Preprosto lahko kulturo opredelimo kot: »Takšni smo, tako ravnamo, za to se zavzemamo. To je način, kako pri nas delamo.…«  Gre torej za način obnašanja ljudi v organizaciji, tako med seboj kot do drugih, za navade in obrede, v širšem pomenu pa za vse značilnosti vedenja v organizaciji.

Pri predmetu  boste  spoznali  pravni, ekonomski, sociološki, moralno – etični vidik organizacij, kulturo organizacij v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah, organizacijsko klimo, družbeno  odgovornost in seveda poslovno etiko. Spoznali boste pomen poznavanja, razumevanja, upravljanja in spreminjanja kulture organizacije.

Pridobljeno znanje vam bo  v pomoč pri  etičnem ravnanju v poslovnem okolju, razumevanju pomena družbene odgovornosti ter razumevanju  pomena formalnega in neformalnega vplivanja na oblikovanje organizacijske klime in kulture.