Predmetnik

OLP

OPTIMIZACIJA LOGISTIČNIH PROCESOV

Nosilec: doc. dr. Vrančić Damir

ECTS 8

Opis predmeta

 

Predmet Optimizacija logističnih procesov obravnava izboljšave delovanja sistema, na osnovi analize, simulacij in sprememb v delovnih procesih. Predmet najprej predstavi teoretična izhodišča linearne/nelinearne in analitične/numerične optimizacije. V okviru numerične optimizacije se študentje seznanijo z razliko med direktnimi in gradientnimi metodami, ter spoznajo možnosti aplikacij osvojenega znanja na primeru simuliranega logističnega problema. Ker potreben pogoj za izvedbo postopka optimizacije predstavlja poznavanje ciljne funkcije optimizacijskega problema, se predmet nadalje osredotoča na ocenjevanje parametrov funkcije na osnovi uporabe metode najmanjših kvadratov. Poleg tega se študentje seznanijo s področjem napovedovanja povpraševanja, s čimer so poleg analitičnega vpogleda v delovanje procesa seznanjeni tudi z apliciranjem bodočega trenda povpraševanja.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Dragan Dejan

Asistent: asist. Vizinger Tea