Predmetnik

NJL2

NEMŠKI JEZIK V LOGISTIKI 2

Nosilec: asist. lektor Orthaber Sara

ECTS 6

Opis predmeta

Predmet je nadgradnja predmeta Nemščina v logistiki 1. Poudarek je na uporabi jezika v posebnih vrstah sporazumevalnih situacij in vključuje pisanje prošnje in življenjepisa ter simulacijo razgovora za prosto delovno mesto v nemškem jeziku. Prav tako se študenti seznanijo s posebnostmi in pastmi pri komuniciranju med različnimi kulturami, s fenomenom globalizacije, ki pomembno vpliva na razvoj logistike in ne nazadnje z aktualnimi temami z različnih področij logistike: logistika in e-poslovanje, bolnišnična logistika, zelena logistika, logistika živil in embaliranje ipd.

V okviru seznanjanja z omenjenimi temami, pri katerih je poseben poudarek tudi na razvijanju govornih spretnostih in razumevanju govora v različnih situacijah, študenti razširijo besedni zaklad in dopolnijo znanje temeljnih slovničnih struktur ter tako dodatno nadgradijo svoje jezikovno znanje.

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Asistent: