Predmetnik

NJL2

NEMŠKI JEZIK V LOGISTIKI 2

Nosilec: asist. lektor Orthaber Sara

ECTS 6

Opis predmeta

Predmet je nadgradnja predmeta Nemščina v logistiki 1. Poudarek je na uporabi jezika v izbranih sporazumevalnih situacijah kot so: pisanje prošnje in življenjepisa ter simulacija razgovora za prosto delovno mesto v nemškem jeziku. Obenem pa se študenti seznanijo s posebnostmi pri komuniciranju med različnimi kulturami v poslovnem kontekstu, s fenomenom globalizacije in njenim pomenom za logistiko in ne nazadnje z aktualnimi temami s področja logistike: povratno logistiko, zeleno logistiko, logistiko živil, embaliranjem, tehnologijami v logistiki ipd.

V okviru omenjenih tem študenti dopolnijo znanje temeljnih slovničnih struktur ter dodatno nadgradijo splošno jezikovno znanje, saj je poseben poudarek na razvijanju govornih spretnostih in na razumevanju govora v različnih govornih situacijah.

Podrobnosti

Izvajalec: mag. Hribar Košir Aleksandra

Asistent: