Predmetnik

NGIS

NAPREDNI GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI

Nosilec: doc. dr. Prah Klemen

ECTS 8

Opis predmeta

Študijski predmet obravnava napredne geografske informacijske sisteme za namen transporta in logistike (Geographic information systems for transportation (GIS-T)). GIS-T združuje strojno in programsko opremo, podatke, ljudi, organizacije in institucionalne dogovore za namen zbiranja, hranjenja, analiziranja in sporočanja določenih informacij o Zemlji.

GIS-T aplikacije pokrivajo veliko področij transporta in logistike, in sicer načrtovanje, oblikovanje in upravljanje infrastrukture, načrtovanje in delovanje javnega transporta, analizo in nadzor prometa, analizo varnosti v prometu, ugotavljanje vplivov na okolje, zmanjševanje nevarnosti v prometu, oblikovanje in upravljanje kompleksnih logističnih sistemov itd.

Pri študijskem predmetu bomo obravnavali poglavja – GIS v transportu in logistiki – Modeliranje podatkov in zgradba podatkovne baze – Modeliranje transportnih omrežij z GIS – Podatkovni viri v transportu in logistiki – Tipi analiz v transportnih omrežjih – Promet, okolje in nevarnosti

Naše vprašanje je, kako lahko s pomočjo GIS tehnologije prispevamo k učinkovitejšemu in za okolje prijaznejšemu transportu in logistiki.

 

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Prah Klemen

Asistent: doc. dr. Prah Klemen