Predmetnik

NLA

NAČELA LOGISTIČNIH AKTIVNOSTI

Nosilec: izr. prof. dr. Topolšek Darja

ECTS 8

Opis predmeta

Pri predmetu Načela logističnih aktivnosti UN študenti dobijo podlago, ki jo potrebujejo za nadaljnji študij logistike in kasnejše delo v stroki. Spoznajo vsebine, pojme in značilnosti logističnih tehnologij, načela eksploatacije logističnih tehnologij v okviru različnih logističnih aktivnosti z vidika uporabe, strategij, inteligentnosti in razvoja. Spoznajo funkcionalne aktivnosti logistike in sodobne tehnologije s področja logističnih aktivnosti in upravljanja oskrbovalnih verig. Hkrati znanja, ki jih pridobivajo na predavanjih, pri vajah aplicirajo na praktičen primer izgradnje zemljevida logističnih tehnologij za specifičen izdelek, s čimer spoznajo tudi načela planiranja in predvidevanja na področju logistike.