Predmetnik

MLM

MESTNA LOGISTIKA IN MOBILISTIKA

Nosilec: izr. prof. dr. Topolšek Darja

ECTS 7

Opis predmeta

Pri predmetu Mestna logistika in mobilistika MAG študenti spoznajo osnove odvijanja vseh vrst transporta in prometa v urbanih okoljih, osnovne koncepte trajnostnih mestnih transportnih sistemov in vpliv teh sistemov na samo mestno okolje. Področja predmeta so razdeljena na dva dela – mestno logistiko, ki se posveča predvsem tovoru, in mobilistiko, ki se posveča predvsem ljudem. V okviru obeh delov so študentom predstavljeni osnovni koncepti, načela načrtovanja, specifične zahteve za delovanje ter primeri uspešnih praks. Teoretično znanje študenti na vajah uporabijo na primerih izbranih mest, za katere načrtujejo uvedbo enega podsistema mestne logistike ali mobilistike.