Predmetnik

MOV

MANAGEMENT OSKRBOVALNIH VERIG

Nosilec: prof. dr. Potočan Vojko

ECTS 8

Opis predmeta

V sodobnih pogojih poslovanja so oskrbovalne verige ključnega pomena za uspešno delovanje podjetij. Pri predmetu Uvod v management oskrbovalnih verig se študentje najprej seznanijo s temeljnimi pojmi s področja managementa, procesne obravnave poslovanja ter pomembnostjo oskrbovalnih verig za uspešnost podjetja. Na temelju teh izhodišč sledi opredelitev managementa  oskrbovalnih verigah, obravnava ključnih področij managementa v oskrbovalnih verigah, obravnava procesov v oskrbovalnih verigah (ključni, podporni, logistični, push/pull), konceptualnega okvirja za management procesov v oskrbovalni verigi, dejavniki managementa procesov v oskrbovalni verigi ter odnosi med udeleženci oskrbovalnih verig. Pridobljena znanja s področja managementa, organizacije, oskrbnih verig, procesov ter managementa procesov, ki potekajo v oskrbnih verigah predstavljajo temelj za uspešno delo v sodobnih organizacij vključenih v oskrbne verige ter razvoj kariere uspešnega logistika.

 

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Obrecht Matevž

Asistent: doc. dr. Obrecht Matevž