Predmetnik

MŽCOV

MANAGEMENT ŽIVLJENJSKEGA CIKLA OSKRBOVALNIH VERIG

Nosilec: doc. dr. Obrecht Matevž

ECTS 8

Opis predmeta

Temeljna področja obravnave predmeta so
naslednja:

– Management oskrbovalnih verig (OV) in življenjskega cikla (ŽC)
– Oblikovanje odzivnega managementa OV
– Management globalnih OV
– Vpeljava koncepta ŽC v OV
– Management odnosov v OV in ŽC
– Management okoljskih tveganj v OV
– Management OV med ponudbo in povpraševanjem
– Management OV in oblikovanje proizvoda
– Oblikovanje trajnostne OV

– Koncept življenjskega cikla izdelka
– Management življenjskega cikla
– Krožno gospodarstvo
– Ekodizajn
– Okolju prijazne OV
– Okoljski management in ISO serije 14000

Vrednostne verige inoskrbovalne mreže – okoljske koristi
– Primeri dobre prakse oblikovanja izdelkov s ciljem optimizacije delovanja OV

 

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Obrecht Matevž

Asistent: doc. dr. Obrecht Matevž