Predmetnik

IIMKLS

INVENCIJSKO-INOVACIJSKI MANAGEMENT IN KAKOVOST V LOGISTIČNIH SISTEMIH

Nosilec: prof. ddr. Ivanuša Teodora

ECTS 8

Opis predmeta

• Odvisnost kakovosti od celovitosti in invencijsko-inovacijsko-difuzijskih procesov in dosežkov
• Značilnosti invencijsko-inovacijskega procesa, ki zahtevajo (dialektično)-sistemsko razmišljanje
• Okoliščine, zaradi katerih postaja inoviranje vse bolj nujno
• Sistemsko razmišljanje, invencijsko-inovacijsko-difuzijski management in odlična kakovost kot podlaga za uspeh poslovanja in življenja
• Dialektični sistem pogojev za inovacijo
• Model za operativno pot do uresničevanja dialektičnega sistema pogojev inovacije
• Upoštevanje vsega bistvenega – merila za opredelitev
• Sistemsko razmišljanje kot osrednja vrednota
• Celovitost, ki upošteva zapletenost tipa kompleksnost in tipa kompliciranost; odnosi, izomorfizmi, emergence, sinergije, ali pa poenostavljanje in enostranskost
• Celovitost proti enostranskosti in spregledom: potrebna in zadostna celovitost
• Etika in etika soodvisnosti
• Dialektična teorija sistemov
• Zakon hierarhije zaporedja in soodvisnosti
• Zakon entropije
• Smernice za opredelitev subjektivnih izhodišč
• Razlikovanje modela od sistema (vsebinske opredelitve pojma sistem)
• USOMID – ustvarjalno sodelovanje mnogih za inovativnost dela
• Kultura discipline
• Vrednote, kultura, etika, norme – VKEN
• Difuzija in pogoji zanjo – štiri sestavine difuzije kot procesa
• Kratka in vsebinska razmejitev faz postopka “NOVOST”
• Proces odločanja o novosti
• Invencijsko-inovacijski procesi (IPP) v logistiki

Podrobnosti

Izvajalec: prof. ddr. Ivanuša Teodora

Asistent: asist. Hribar Gašper