Predmetnik

KK

KORPORACIJSKA KULTURA

Nosilec: prof. dr. Potočan Vojko

ECTS 15

Opis predmeta

Temeljna področja obravnave predmeta so naslednja:
Organizacijska kultura
Izhodišča za organizacijsko kulturo
Kulturne dileme v poslovanju
Kultura socialne odgovornosti poslovanja
Načela kulture za delovanje (in obnašanje) posameznike
Načela kulture za delovanje (in obnašanje) organizacije
Primeri organizacijske kulture

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Potočan Vojko

Asistent: